Gmina Branice

Kierownik Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Kierownik Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Kopaniecka Iwona

 

pokój I piętro,
numer 16
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 16
e-mail

 

 1. Zakres działania stanowiska obejmuje:
  1. Nadzór i kontrola podległych stanowisk.
  2. Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, kompletowaniem oraz składaniem wniosków o środki pomocowe.
  3.  Współpraca w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków pomocowych
   z jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami i stowarzyszeniami lokalnymi.
  4. Gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków.
  5. Przygotowywanie dokumentacji związanej z promocją Gminy oraz innych działań
   w zakresie promocji.
  6. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
 2. Przy oznaczaniu akt kierownik referatu ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, promocji, kultury i sportu używa symbolu ,,FZ”.
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 2780104 | 82153 | 71