Gmina Branice

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Skrzynka podawcza na ePUAP

Urząd świadczy usługi elektroniczne za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP

Skrzynka podawcza jest jedynym kanałem do komunikacji elektronicznej Interesanta z Jednostką
 

 

Konto na ePUAP

W celu skorzystania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP, konieczne jest założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/portal

 

Certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany

Wszystkie dokumenty elektroniczne wysyłane na ESP urzędu muszą zostać podpisane podpisem elektronicznym:

  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który można nabyć u jednego z dostawców.
  2. darmowym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (uwierzytelnić profil zaufany można również w Urzędzie Gminy w Branicach)

 

 

Przejdź do skrzynki podawczej
URZĘDU GMINY BRANICE

 

 

 

 

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3429674 | 86443 | 4333