Gmina Branice

Projekt - Równać Szanse 2015 - Ankieta dla osób w wieku: 13-19 lat

Osoby z terenu powiatu głubczyckiego, które chcą uczestniczyć w projekcie "Równać Szanse 2015" powinny wypełnić ankietę przedprojektową, wybierając tym samym interesujące dla siebie tematy warsztatów. Jedyny warunek uczestnictwa jest taki, by mieszkać na wsi lub w miejscowości do 20 tys. mieszkańców i być w wieku gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym.

"Fundacja Inwestujemy w Przyszłość przygotowuje projekt dla osób w wieku 13-19 lat. Zgłoś pierwszeństwo udziału oraz nadaj mu ostateczny kształt:

https://docs.google.com/forms/d/1FhAwklEyGneWxr5xHUaG9jxsi763XdaXC_xQh6aj_pM/viewform

Celem projektu będzie wyrównywanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele, myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości."

 

Pozdrawiam. Lucyna Głogiewicz
Fundacja Inwestujemy w Przyszłość

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3722366 | 59755 | 1014