Gmina Branice

Niskooprocentowane pożyczki udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Wykonawco każda Twoja inwestycja służy gminie, miastu i ochronie środowiska. Skorzystaj z niskooprocentowanych pożyczek na zakup materiałów i surowców udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

więcej informacji na: www.wfosigw.opole.pl/pozyczki-dla-przedsiebiorcow-msp

Udzielane przez Fundusz niskooprocentowane pożyczki stanowią również pożyczki obrotowe na bieżącą działalność przedsiębiorstwa związaną z wydatkami inwestycyjnymi. Przedmiotem finansowania może być m. in. zakup materiałów i surowców przez Wykonawców realizujących zadania na potrzeby Gmin i Miast, finansowane z udziałem pożyczek ze środków własnych Funduszu (budowa kanalizacji, modernizacja oczyszczalni ścieków, obiekty gospodarki odpadami, termomodernizacja obiektów, modernizacje systemów grzewczych, itp.).

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 2978398 | 79440 | 2834