Gmina Branice

Under construction

 

Stanowisko pracy ds. podatkowych – księgowa podatkowa

Krynicka Lucyna
pokój II piętro,
numer 27
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 27
e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek wtorek - czwartek piątek
730 - 1700 730 - 1530 730 - 1400

 

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek wtorek - czwartek piątek
730 - 1700 730 - 1530 730 - 1400

 

Dane teleadresowe urzędu
Adres telefony/fax internet
Urząd Gminy Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
 tel.   (77) 4868 228
 tel.   (77) 4868 250
 tel.   (77) 4868 192

 fax   (77) 4868 230
BIP Urzędu:
bip.branice.pl
e-mail:

Numer konta bankowego Dane do fakturowania
Bank Spółdzielczy w Namysłowie
oddział w Branicach


53 8867 0005 2001 0000 4011 0001
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
NIP:  748-151-86-12

 

DANE TELEADRESOWE URZĘDU
Adres telefony/fax internet
Urząd Gminy Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
 tel.   (77) 4868 228
 tel.   (77) 4868 250
 tel.   (77) 4868 192

 fax   (77) 4868 230
BIP Urzędu:
bip.branice.pl
e-mail:

 

PŁATNOŚCI
Numer konta bankowego Dane do fakturowania
Bank Spółdzielczy w Namysłowie
oddział w Branicach


53 8867 0005 2001 0000 4011 0001
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
NIP:  748-151-86-12

 

Kierownictwo urzędu
Wójt Gminy Sebastian Baca
kontakt
Skarbnik Gminy Stanisław Rzeszuciński
tel. wew.: 17
Sekretarz Gminy Małgorzata Marchel
tel. wew.: 22

 

KIEROWNICTWO URZĘDU
Wójt Sebastian Baca II piętro,
pokój nr 22

tel. wew.: 12

Skarbnik Rzeszuciński Stanisław II piętro,
pokój nr 24

tel. wew.: 17

Sekretarz Marchel Małgorzata II piętro,
pokój nr 22

tel. wew.: 22

 

Kontakt z urzędnikiem
SEKRETARIAT II piętro, pokój nr 22
Stanowisko ds. wojska i spraw biurowych Jakimów
Edyta
II piętro,
nr 22

tel. wew.: 11
 
OCHRONA ŚRODOWISKA parter, pokój nr 1
Stanowisko ds. ochrony środowiska i bhp Lichtorowicz
Zdzisław
parter,
nr 1

tel. wew.: 28

Stanowisko ds. ochrony środowiska Wiewiórka
Adriana
parter,
nr 1

tel. wew.: 28

Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi Niżborska
Jolanta
parter,
nr 1

tel. wew.: 28
 
EWIDENCJA LUDNOŚCI I piętro, pokój nr 11
Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Kawulok
Anna
I piętro,
nr 11

tel. wew.: 25
 
URZĄD STANU CYWILNEGO I piętro, pokój 11
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Misiurka
Jolanta
I piętro,
nr 11

tel. wew.: 25
 
MIESZKANIA KOMUNALNE I piętro, pokój nr 17
Stanowisko ds. mieszkań komunalnych Ignasiak
Beata
I piętro,
nr 17

tel. wew.: 20
 
INWESTYCJE I REMONTY I piętro, pokój nr 17
Stanowisko ds. inwestycji i remontów Jaroszewska
Karolina
I piętro,
nr 17

tel. wew.: 20
 
MIENIE KOMUNALNE I piętro, pokój nr 17
Stanowisko ds. mienia komunalnego Wróblewska
Małgorzata
I piętro,
nr 17

tel. wew.: 20
 
KASA II piętro, pokój nr 23
Stanowisko ds. obsługi kasy gminnej Skwarko
Maria
II pietro,
nr 23

tel. wew.: 16
 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA II piętro, pokój nr 24
Stanowisko ds. obsługi rady gminy i działalności gospodarczej Herbut
Katarzyna
II piętro,
nr 24

tel. wew.: 19
 
PODATKI I OPŁATY II piętro, pokój nr 25
Stanowisko ds. podatków, opłat oraz rozliczania podatku VAT Szatko
Joanna
II piętro,
nr 25

tel. wew.: 27

Stanowisko ds. podatków i opłat Czajkowska
Teresa
II piętro,
nr 25

tel. wew.: 27
 
REFERAT PROMOCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH II piętro, pokój nr 28
Kierownik Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Kopaniecka
Iwona
II piętro,
nr 28

tel. wew.: 14

Stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu Margiel
Grażyna
II piętro,
nr 28

tel. wew.: 14

Stanowisko ds. funduszy unijnych i promocji gminy Nowak
Beata
II piętro,
nr 28

tel. wew.: 14
 
KSIĘGOWOŚĆ II piętro, pokój nr 26
Stanowisko ds. podatkowych – księgowa podatkowa Krynicka
Lucyna
II piętro,
nr 26

tel. wew.: 18

Stanowisko ds. finansów oświaty i realizacji budżetu gminy Nowak
Agata
II piętro,
nr 27

tel. wew.: 15


 

Kontakt z urzędnikiem - Ośrodek Pomocy Społecznej
ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ II piętro, pokoje nr 13, 14, 15, 16
Kierownik OPS Kuziora
Aneta
I piętro,
nr 15

tel. 77 4860 060

Starszy pracownik socjalny Wilczek
Agnieszka
I piętro,
nr 13

tel. wew.: 26

Główna księgowa Pasternak
Agnieszka
I piętro,
nr 14

tel. wew.: 13

Starszy pracownik socjalny Chwierut
Joanna
I piętro,
nr 14

tel. wew.: 13

Aspirant pracy socjalnej Enenkiel
Janina
I piętro,
nr 16

tel. wew.: 23

Starszy pracownik socjalny Lenartowicz
Zofia
I piętro,
nr 16

tel. wew.: 23

Starszy pracownik socjalny Lenartowicz
Stanisława
I piętro,
nr 16

tel. wew.: 23

 

Kontakt z urzędnikiem
Stanowisko Pracownik Pokój Kontakt
PARTER
Stanowisko ds. ochrony środowiska i bhp Lichtorowicz
Zdzisław
parter,
nr 1

tel. wew.: 28

Stanowisko ds. ochrony środowiska Wiewiórka
Adriana
parter,
nr 1

tel. wew.: 28

Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi Niżborska
Jolanta
parter,
nr 1

tel. wew.: 28

I PIĘTRO
Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Kawulok
Anna
I piętro,
nr 11

tel. wew.: 25

Stanowisko ds. mieszkań komunalnych Ignasiak
Beata
I piętro,
nr 17

tel. wew.: 20

Stanowisko ds. inwestycji i remontów Jaroszewska
Karolina
I piętro,
nr 17

tel. wew.: 20

Stanowisko ds. mienia komunalnego Wróblewska
Małgorzata
I piętro,
nr 17

tel. wew.: 20

Stanowisko ds. kadrowych Ciszczonik
Elżbieta
I piętro,
nr 18

tel. wew.: 24

Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony p-pożarowej i dodatków mieszkaniowych Walecka
Danuta
I piętro,
nr 18

tel. wew.: 24

II PIĘTRO
Stanowisko ds. wojska i spraw biurowych Jakimów
Edyta
II piętro,
nr 22

tel. wew.: 11

Stanowisko ds. obsługi kasy gminnej Skwarko
Maria
II pietro,
nr 23

tel. wew.: 16

Stanowisko ds. obsługi rady gminy i działalności gospodarczej Herbut
Katarzyna
II piętro,
nr 24

tel. wew.: 19

Stanowisko ds. podatków, opłat oraz rozliczania podatku VAT Szatko
Joanna
II piętro,
nr 25

tel. wew.: 27

Stanowisko ds. podatków i opłat Czajkowska
Teresa
II piętro,
nr 25

tel. wew.: 27

Stanowisko ds. realizacji budżetu Raszka
Maria
II piętro,
nr 26

tel. wew.: 18

Stanowisko ds. podatkowych – księgowa podatkowa Krynicka
Lucyna
II piętro,
nr 26

tel. wew.: 18

Stanowisko ds. podatkowych oraz spraw pracowniczych Mikos
Beata
II piętro,
nr 26

tel. wew.: 18

Stanowisko ds. finansów oświaty i realizacji budżetu gminy Nowak
Agata
II piętro,
nr 27

tel. wew.: 15

Stanowisko ds. finansów oświaty Kozdroń
Halina
II piętro,
nr 27

tel. wew.: 15

Stanowisko ds. finansowych oraz prowadzenia ewidencji środków trwałych Staniek
Maria
II piętro,
nr 27

tel. wew.: 15

Stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu Margiel
Grażyna
II piętro,
nr 28

tel. wew.: 14

Stanowisko ds. funduszy unijnych i promocji gminy Nowak
Beata
II piętro,
nr 28

tel. wew.: 14

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 1855187 | 89039 | 2393