Gmina Branice

Wymiana tablic ogłoszeniowych na terenie gminy

Urząd Gminy Branice rozpoczął właśnie proces wymiany tablic ogłoszeniowych na terenie gminy. Zakupiono 2 nowe tablice, z których pierwsza została dzisiaj zamontowana w Branicach, druga zaś w najbliższym czasie zostanie ustawiona we Włodzieninie.

Podobne tablice w kolejnych latach będą sukcesywnie montowane w większych sołectwach, w których są po 2 tablice ogłoszeniowe.

Planowana jest również stopniowa wymiana tablic ogólnodostępnych we wszystkich miejscowościach Gminy Branice, w których istnieje taka potrzeba.

W imieniu Wójta Gminy Branice, składamy podziękowania Radnemu Januszowi Mokrzyckiemu za zainicjowanie wymiany tablic ogłoszeniowych w Gminie Branice!


Ogłoszenia na tablicy informacyjnej można umieszczać za pośrednictwem:
- sekretariatu Urzędu Gminy;
- sołtysa wsi Branice Pana Janusza Grabowskiego;
- oraz księdza proboszcza Jarosława Dąbrowskiego.
 

 

 

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3611794 | 45685 | 2181