Gmina Branice

Program stypendialny dla uczniów - „Wspieramy najlepszych”.

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków stypendialnych w ramach programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych”.

Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych, dla których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Kryterium dochodowe - dochód uzyskany w roku 2014 na jednego członka rodziny nie przekracza 2 022,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 2 292,00 zł netto).

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków bezpośrednio do Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego od dnia 7 grudnia do dnia 18 grudnia 2015 r. Wniosek o przyznanie stypendium i regulamin dostępny tutaj: opolskie.pl/serwis/index.php?id=15560

Program stypendialny jest realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

PDFProgram stypendialny - Wspieramy Najlepszych.pdf

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 2976359 | 77401 | 795