Gmina Branice

Nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu

Branice, dnia 17.01.2016r.

 

OGŁOSZENIE

w sprawie dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu

 

Gmina Branice planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym ogłaszamy w terminie do 04.03.2016 roku nabór wniosków osób zainteresowanych. Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy – biuro na parterze lub pod tel. 77-4868250 wew. 28.

 

Wójt Gminy  Branice
Sebastian Baca

 

 

Załącznik

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3722356 | 59745 | 1004