Gmina Branice

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Prokuratura Rejonowa w Głubczycach informuje, że w dniach od 22 lutego 2016 r. do 27 lutego 2016r. przypada Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.  W związku z tym prokuratorzy tut. Prokuratury w ramach swojej działalności będą pełnić dyżury w godzinach pracy tj. od 7.30 do 15.30 celem udzielenia pomocy osobom potrzebującym, pokrzywdzonym przestępstwem. Pomoc będzie polegać min. na przyjmowaniu zawiadomień o przestępstwie, udzielaniu porad prawnych.

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3528675 | 73036 | 1923