Gmina Branice

Nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu - przedłużenie terminu!

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Branice możliwością uzyskania dofinansowania z zakresu usuwania azbestu

termin składania wniosków zostaje wydłużony do 9 marca 2016 roku.

Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy Branice – biuro na parterze nr 1 lub pod tel. 77 4868 250 wew. 28.

Nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3615595 | 49486 | 423