Gmina Branice

Program "Rodzina 500+" w Gminie Branice

Od 1 kwietnia 2016 roku będzie można składać wnioski na świadczenie wychowawcze w programie „Rodzina 500+”. W Gminie Branice za realizację Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) będzie odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł. rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł. netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.

W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy, począwszy od 1 kwietnia 2016 roku (tj. od. 01.04 do 30.06.2016r.) prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od wejścia w życie ustawy – czyli od 01.04.2016r. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego dla złożonych w tym terminie wniosków, następuje w przeciągu 3 miesięcy od daty złożenie wniosku. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje nie wcześniej niż od dnia urodzenie dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Osoby, które złożą wnioski po 30.06.2016 r., nabędą prawo do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku.

Aby usprawnić obsługę klienta związaną z nowym świadczeniem i uniknąć kolejek oraz niedogodności związanych z jednoczesnym składaniem wniosków przez dziesiątki osób, w miesiącu kwietniu 2016 r. wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach wg harmonogramu ustalonego przez OPS, w godzinach pracy OPS oraz dodatkowo w środy w godzinach 15.30 – 18.00 – dla osób, które z różnych przyczyn nie mają możliwości złożenia wniosku w godzinach 7.00 – 15.30. Ponadto ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zakłada możliwość złożenia wniosków drogą elektroniczną.

W związku z powyższym prosimy Mieszkańców Gminy Branice o dostosowanie się do ustalonego harmonogramu przyjmowania wniosków. Złożenie wniosku w pierwszych dniach kwietnia nie przyspieszy ich rozpatrzenia, gdyż wydawanie decyzji będzie następowało w miarę możliwości organizacyjnych, w maju i czerwcu br.  

Szczegółowe informacje na temat Programu Rodzina 500+ można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach, nr tel. 77 4868250 w. 23 i 26 oraz  na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie uruchomiono zakładkę dotyczącaProgramu „Rodzina 500+”. W zakładce zamieszczono podstawowe informacjeo świadczeniu wychowawczym:

http://www.500plusopolskie.pl/

Druki wniosku dostępne są w OPS w Branicach oraz na stronie Urzędu Gminy Branice.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016  r. (poz. 214)

PDFRozprządzenie MRPiPS - 2016-02-18 - poz 214 - załączniki.pdf

DOCRozprządzenie MRPiPS - 2016-02-18 - poz 214 - załączniki.doc

 

Jak wypełnić formularze?

 

 

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

 

MIEJSCOWOŚĆ

DATA

1.

Bliszczyce

01.04.2016 r.

2.

Boboluszki

04.04.2016 r.

3.

Branice, ul. Szkolna, Szpitalna

05.04.2016 r.

4.

Branice, ul. Ogrodowa i  Słoneczna

06.04.2016r.

5.

Branice, ul. 1 Maja, Grunwaldzka, Kościelna, Lwowska, Mickiewicza, Młyńska, Owocowa, Plac Wolności, Plater, Pocztowa, Prusa, Skłodowskiej, Słowackiego, Spadzista, Żymierskiego

07.04.2016 r.

6.

Dzbańce

08.04.2016 r.

7.

Dzbańce- Osiedle

08.04.2016 r.

8.

Dzierżkowice

11.04.2016 r.

9

Gródczany

11.04.2016 r.

10.

Jabłonka

11.04.2016 r.

11.

Jakubowice

12.04.2016 r.

12.

Jędrychowice

12.04.2016 r.

13.

Lewice

13.04.2016 r.

14.

Michałkowice

14.04.2016 r.

15.

Niekazanice

15.04.2016 r.

16.

Niekazanice - Kałduny

15.04.2016 r.

17.

Posucice

18.04.2016 r.

18.

Turków 

19.04.2016 r.

19.

Uciechowice

19.04.2016 r.

20.

Wiechowice

19.04.2016 r.

21.

Włodzienin

20.04.2016 r.

22.

Włodzienin - Kolonia

21.04.2016 r.

23.

Wódka

22.04.2016 r.

24.

Wysoka  nr 1-119

25.04.2016 r.

25.

Wysoka  nr 120-127

26.04.2016 r.

 

 

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 2773013 | 75062 | 1516