Gmina Branice

19-02-2013r. - Postanowienie (ZA.5151.5.2013.GM)

Opole, dnia 19.02.2013r.

ZA.5151.5.2013.GM


Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Postanowienie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Branice

PDFZA_5151_5_2013_GM.pdf

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3695889 | 33278 | 80