Gmina Branice

08-07-2016r. - Zapytanie ofertowe - Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach poszukuje wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia warsztatów grupowych i konsultacji indywidualnych z doradztwa zawodowego oraz warsztatów grupowych i konsultacji indywidualnych z psychologiem w ramach realizacji projektu pn.: „Inwestuję w siebie! Dobre dziś - lepsze jutro!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 08.02 - Włączenie społeczne, Oś priorytetowa 08 - Integracja społeczna.

PDFOPS-Zapytanie ofertowe-2016-07-08.pdf

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3611826 | 45717 | 2213