Gmina Branice

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Branice - prośba o wypełnienie ankiety

Informujemy, że gmina Branice realizuje przedsięwzięcie pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Branice

W toku opracowania Planu stworzona zostanie baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację gazów cieplarnianych. 

Posiadanie przez gminę tego dokumentu jest warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków zewnętrznych, w tym funduszy europejskich.

Wykonawcą Planu jest Małopolska Fundacja Energii i Środowiska  Krakowa, www.mafes.com.pl.

W związku z przystąpieniem do opracowania PGN zwracamy się z prośbą do mieszkańców, przedsiębiorców i jednostek budżetowych o wypełnienie załączonej ankiety.

Wypełnione ankiety można składać w tut. Urzędzie bądź wysłać pocztą na adres: Małopolską Fundacją Energii i Środowiska z siedzibą przy ul. Krupniczej 8/3A, 31-123 Kraków e-mail: pgn.branice@gmail.com  lub wypełnić on-line:  http://goo.gl/forms/TyEGBoSQN0nED48k1 

 

 

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3698110 | 35499 | 2301