Gmina Branice

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Branice - informacja o ankieterach z Małopolskiej Fundacji Energii i Środowiska

W związku z prowadzonymi pracami nad powstaniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Branice”, w sierpniu 2016 roku do drzwi naszych domów zapukają ankieterzy z Małopolskiej Fundacji Energii i Środowiska w celu uzyskania informacji dotyczących wykorzystania źródeł energii w gminie. Ankieterzy będą wyposażeni w identyfikatory i pełnomocnictwo Wójta.

Wypełnienie ankiety jest konieczne do opracowania rzetelnego programu, który w przyszłości umożliwi gminie pozyskanie środków zewnętrznych na realizację projektów ograniczających emisję CO2. Pozyskane tą drogą dane służą tylko i wyłącznie do opracowania programu i nie będą przetwarzane zarówno przez gminę, jak i przez wykonawcę.
Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu.

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3615573 | 49464 | 401