Gmina Branice

Konkurs fotograficzny "Zadrzewienia z daleka i bliska"

http://www.zopk.pl/media/k2/items/cache/c37dc19a7e5d9f0d200251af9d2db309_XL.jpgMarszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym "Zadrzewienia z daleka i bliska".

Celem konkursu jest pokazanie w fotografii walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych zadrzewień zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego. Zadrzewienia przydrożne, śródpolne oraz nadrzeczne pełnią istotną rolę w środowisku przyrodniczym. Na terenach rolniczych, które dominują na Opolszczyźnie, zadrzewienia są często jedynym schronieniem dla wielu gatunków, szczególnie ptaków, nietoperzy i owadów w tym gatunków chronionych prawem krajowym i europejskim. Wnętrze starych drzew to bogaty ekosystem, żyją tu setki gatunków owadów, grzybów i drobnoustrojów. Zadrzewienia dają schronienie zwierzętom, a ludzi zachęcają do odpoczynku w swoim otoczeniu.

Zadrzewienia to stały element dziedzictwa kulturowego i historycznego, który swym pięknem zdobi i uatrakcyjnia krajobraz czyniąc go bardziej różnorodnym. Konkurs ten ma na celu promocję tych walorów, dlatego chcielibyśmy aby uczestnicy pokazali na swoich fotografiach zarówno zadrzewienia w krajobrazie jak i ich detale. Uczestnicy konkursu mogą również obiektywy swoich aparatów skierować w stronę gatunków zwierząt, roślin i grzybów nieodzownie związanych z zadrzewieniami, jak również w stronę ludzi przebywających w takim krajobrazie.

Konkurs trwa od 14 marca 2016 r. do 4 listopada 2016 r.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych Uczestników:
KATEGORIA I - dzieci i młodzież (do 18 roku życia)
KATEGORIA II - osoby dorosłe

 

Konkurs jest częścią projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanego w ramach : Osi Priorytetowej V - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.1 - Ochrona różnorodności biologicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

 

Regulamin_konkurs_fotograficzny_2016_2.pdf

Zalacznik_nr_1_do_Regulaminu_Karta_zgloszeniowa.pdf

 

Więcej informacji o konkursie na stronie http://www.zopk.pl/pl/item/1388-konkurs-fotograficzny-zadrzewienia-z-daleka-i-bliska

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 2674215 | 69712 | 58