Gmina Branice

16-09-2016r. - Obwieszczenie Nr BG.6220.4.8.2016.AW

Branice, dnia 16.09.2016r.

Nr BG.6220.4.8.2016.AW

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE

w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na  „Zmianie sposobu użytkowania boksu garażowego na instalację komory lakierniczej”

           

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego  /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23/ informuję, że w związku z trwającym postępowaniem dowodowym  przedłuża się termin wydania decyzji. Przyczyną zwłoki jest złożony charakter sprawy.

 

W związku z powyższym, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewiduje się w terminie do dnia 31 października 2016r.

 

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Marek Tłuczek
    ul. Grunwaldzka 26
  2. a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:

  • tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
  • tablica ogłoszeń w miejscowości Branice
  • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3711113 | 48502 | 1442