Gmina Branice

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” Lokalnej Strategii Rozwoju

Ogłoszenia nr 1/2016, nr 2/2016, nr 3/2016, nr 4/2016, nr 5/2016 
z dnia 27.10.2016r.
 
o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” realizującego Lokalną Strategie Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków na  realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3722302 | 59691 | 950