Gmina Branice

Kobieta sukcesu! Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw przez KOBIETY w wieku 30 lat i więcej

Jesteś kobietą? Jesteś bezrobotna i poszukujesz zatrudnienia? Masz co najmniej 30 lat? Chcesz być kobietą sukcesu i pracować na własny rachunek?

 

Mieszkasz na terenie gminy: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza, Branice, Olszanka, Skarbimierz, Głubczyce, Rudniki, Pokój, Świerczów, Wilków.

Jeśli na powyższe pytania odpowiedziałaś: TAK. Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w projekcie:

Kobieta sukcesu! Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw przez KOBIETY w wieku 30 lat i więcej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Centrum Edukacji i Innowacji Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego w ramach Działania 7.3 Zakładanie  działalności gospodarczej, Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020,  na podstawie Umowy nr RPOP.07.03.00-16-0053/16-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu. i skierowany dla kobiet pozostających bez pracy powyżej 30 roku życia, które chciałyby spróbować własnych sił i pracować dla siebie.

O dofinansowanie mogą starać się kobiety,  które są zainteresowane założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w okresie od XI.2016 do VI.2018 przez co najmniej 12 miesięcy począwszy od daty zarejestrowania działalności gospodarczej zgodnie z branżami strategicznymi województwa opolskiego, generując dodatkowe miejsca pracy.  Oprócz tego zamieszkują obszar jednej z gmin: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza, Branice, Olszanka, Skarbimierz, Głubczyce, Rudniki, Pokój, Wilków w rozumieniu przepisów KC i  nie są wykluczone z ubiegania się o udzielenie pomocy de minimis, nie posiadały wpisu do rejestru CEIDG, KRS, wpisu o prowadzeniu działalności gospodarczej na podst. odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.


Osoby, które zgłoszą i zakwalifikują się do projektu będą miały szansę otrzymać:

  • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo
  •  jednorazową, bezzwrotną dotację na założenie firmy do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę
  • bezzwrotną pomoc finansową wypłacaną miesięcznie w kwocie  1000 PLN przez okres 6 lub 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
  • wsparcie psychologa i coacha
  • zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem

Na kandydatki czeka 60 miejsc w etapie szkoleniowym, a dla 50 najlepszych z nich wsparcie finansowe na uruchomienie działalności.

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria, masz zapał i entuzjazm, ale brakuje Ci środków na założenie firmy i rozpoczęcie własnej działalności, ten projekt jest właśnie dla Ciebie.

 

Wszelkie informacje dot. projektu znajdują się na stronie www.kobieta.ceii.pl

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 2780582 | 82631 | 549