Gmina Branice

Urząd Skarbowy w Głubczycach informuje - Akcja „PIT 2017”

Akcja „PIT 2017”

Naczelnik Urzędu Skarbowego w  Głubczycach zaprasza podatników dnia 22 kwietnia 2017 r. (sobota) w godz. od 900 - 1300  na  „Dzień Otwarty” w tut. Urzędzie podczas którego przyjmowane będą zeznania i deklaracje podatkowe z możliwością przesłania ich elektronicznie.

Jednocześnie pracownicy Urzędu Skarbowego w Głubczycach będą w Urzędzie Gminy Branice dnia 19 kwietnia 2017r. w godzinach od 900  do 1430 przyjmować  zeznania podatkowe.

Dodatkowo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach informuje, iż podatnicy (osoby fizyczne) uzyskujące dochody wyłącznie od płatników (pracodawców) z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, praw autorskich oraz z organów rentowych mogą od 15 marca 2017r. do 18 kwietnia 2017r. złożyć elektronicznie za pomocą portalu podatkowego do urzędu skarbowego wniosek PIT-WZ o sporządzenie ich zeznania podatkowego za 2016 rok.

Natomiast emeryci i renciści, którzy nie uzyskali innych przychodów poza rozliczeniem rocznym w PIT-40A za 2016 rok, chcąc przekazać 1% podatku na organizację pożytku publicznego (OPP), mogą jedynie  złożyć papierowo lub przesłać elektronicznie PIT-OP w terminie od 15 marca do 02 maja 2017r.  w którym wskażą tę organizację, wówczas urząd skarbowy sam  przekaże 1 % podatku na tę organizację.

 

Złożenie on-line wniosku PIT-WZ, spowoduje, iż urząd skarbowy sam przygotuje zeznanie podatkowe za 2016 rok, na podstawie danych które posiada. (dotyczy podatników którzy otrzymują przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika)

 1. W tym celu należy elektronicznie za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub systemu e-Deklaracje, w terminie do dnia 18 kwietnia 2017r. przesłać do właściwego urzędu skarbowego wniosek PIT-WZ o sporządzenie zeznania podatkowego.
 2. Wniosek PIT-WZ można będzie również wysłać za pośrednictwem bankowości elektronicznej PKO BP, BGŻ BNP Paribas i Raiffeisen Polbank, a w przyszłości również np. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych).
 3. We wniosku tym podatnik przekazuje urzędowi informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci, wydatków na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazaniu 1% na OPP.
 4. Urząd skarbowy na podstawie danych z wniosku PIT-WZ oraz posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych samodzielnie przygotuje zeznanie podatkowe.
 5. W ciągu maksymalnie 5 dni urząd skarbowy prześle na podany przez podatnika adres poczty elektronicznej e-mail z linkiem do gotowego zeznania podatkowego.
 6. Zeznanie podatnik może zaakceptować lub odrzucić do  dnia 02.05.2017 r.
 7. Jeżeli podatnik w tym terminie nie podejmie żadnych czynności, jego zeznanie zostanie po dniu 2 maja 2017 r. automatycznie zaakceptowane.

Emeryci i renciści posiadający PIT-40A za 2016 rok i nie posiadający innych przychodów które należy zadeklarować w zeznaniu,
chcąc jedynie przekazać 1 % dla OPP, nie muszą wypełniać odrębnego zeznania,  wystarczy w tym celu złożyć formularz PIT-OP.

 1. W tym celu należy złożyć papierowo bądź wysłać elektronicznie oświadczenie PIT-OP przy użyciu dostępnego w urzędzie skarbowym lub na Portalu Podatkowym formularza online, formularza interaktywnego, aplikacji e-Deklaracje Desktop.
 2. PIT-OP jest przeznaczony dla podatników podatku PIT, którzy są osobami fizycznymi i otrzymali od organów rentowych roczne obliczenie podatku PIT-40A oraz chcą przekazać 1% podatku wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.
 3. Podatnicy którzy złożą PIT-OP – urząd skarbowy przekaże wybranej organizacji 1% podatku.
 4. Oświadczenie PIT- OP za rok 2016 można składać od 15 marca do 2 maja 2017r.
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 2976319 | 77361 | 755