Gmina Branice

Dla inwestorów

Branice - Gmina przyjazna przedsiębiorcom

Gmina Branice zaprasza przedsiębiorców do współpracy i podejmowania inicjatywy inwestycyjnej na jej terenie.

W tym miejscu możecie Państwo zapoznać się z informacją na temat terenów inwestycyjnych, obowiązujących planów zagospodarowania, ulg inwestycyjnych oraz warunków komunikacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Ulgi dla przedsiębiorców

Gmina Branice udziela zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Branice. Zgodnie z zapisami uchwały:

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty będące w posiadaniu przedsiębiorców, którzy podejmą po raz pierwszy lub rozszerzą prowadzoną działalność gospodarczą.

Okres zwolnienia obejmuje 24 kolejnych miesięcy.

 

Pełna informacja o zwolnieniach od podatku od nieruchomości oraz warunkach ich uzyskania dostępne są w treści uchwały Rady Gminy Branice

Uchwała Rady Gminy nr XXIII / 214 / 16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016r.

 

Ciągi komunikacyjne

Mapa w dużej rozdzielczości:
Pobierz mapę

Dzięki swojemu położeniu, Gmina Branice oferuje możliwość korzystania z bardzo dobrze rozbudowanej infrastruktury komunikacyjnej Republiki Czeskiej.

Infrastruktura to ciągi komunikacyjne sieci dróg i autostrad oraz połączeń kolejowych.

Stosunkowo niewielkie odległości od dużych aglomeracji po stronie czeskiej dają możliwość rozwoju i pozyskiwania nowych rynków zbytu.

 

Oferta inwestycyjna

Informacje o aktualnych przetargach na nieruchomości oraz wykazy mienia przeznaczonego do sprzedaży, dzierżawy i najmu są dostępne na stronie gminnego Biuletynu Informacyjnego Publicznej:

 

Plany zagospodarowania

 

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
http://bip.branice.pl/1123/1012/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego.html

 

Kontakt dla inwestorów

Sebastian Baca - Wójt Gminy

email:

tel. 77 4868 192 wew. 23


Andrzej Maksymowicz - Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

email:

tel. 77 4868 192 wew. 15


Beata Nowak - Stanowisko ds. funduszy unijnych i promocji gminy

email:

tel. 77 4868 192 wew. 16


Beata Sakwerda - Stanowisko ds. inwestycji i remontów

email:

tel. 77 4868 192 wew. 17


Sabina Uliczka - Stanowisko ds. wojska i spraw biurowych

email:

tel. 77 4868 192 wew. 20

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3724222 | 61611 | 2870