Gmina Branice

Wywóz odpadów wielkogabarytowych, małych opon i elektrośmieci - 14 - 24 listopada 2017r.

Branice, dnia 16.10.2017r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

W wyznaczonych dniach wg. poniższego harmonogramu odbędzie się wywóz odpadów wielkogabarytowych, małych opon i elektrośmieci. Odpady należy wystawić przed posesję w pierwszym dniu zbiórki do godz. 7.00

 

Branice, Kałduny

23 - 24 listopada 2017r.

Bliszczyce, Michałkowice, Włodzienin, Włodzienin Kolonia, Jędrychowice

14 - 15 listopada 2017r.

Gródczany, Wódka, Uciechowice, Posucie, Wiechowice, Dzierżkowice, Turków, Jabłonka, Niekazanice

16 - 17 listopada 2017r.

Jakubowice, Wysoka, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, Lewice

21 - 22 listopada 2017r.

 

 

UWAGA   -   Informacja dla mieszkańców domów jednorodzinnych.

 

Przypominamy mieszkańcom, że od miesiąca października do kwietnia zbieramy osobno popiół w kontenerach, natomiast odpady zmieszane umieszczamy w czarnych workach natomiast od maja do września popiół dajemy do kontenera na odpady zmieszane. Wystawienie w workach popiołu, z uwagi na znaczny ciężar, może skutkować jego nieodebraniem z terenu nieruchomości.

Odpady będą odbierane zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3615585 | 49476 | 413