Gmina Branice

Aktualności

 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza  "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

  Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

  O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 2015 r., a 30 listopada 2016 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji) z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

    Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca  2015 roku, o godzinie 12:00.

  Wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu oraz dostęp do Generatora wniosku znajdują się na stronie internetowej:  www.rownacszanse.pl

  więcej
 • MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY

  Informujemy o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu dnia 22 stycznia (czwartek) 2015 r. w godzinach 9:00 – 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 15.

  Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia (w tym na założenie działalności gospodarczej) oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

  Osoby chętne do skorzystania z dyżuru proszone są o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, tel.: 77 44 04 720-722, e-mail: .

  więcej
 • UWAGA PRODUCENCJI ROLNI!
  Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

  Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopfaty z tytufu zużytego do siewu tub sadzenia materiafu siewnecio kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie".

  więcej-> Materiał siewny - 2015.pdf

  www.arr.gov.pl/rynki-rolne-dzialania-arr/nasiona

  W dniu 3 lutego o godz. 10 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Głubczycach, Agencja Rynku Rolnego organizuje spotkanie dot. “Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”. Udział w spotkaniu należy potwierdzić do dnia 27.01. pod numerem telefonu 77/4053672.

  więcej
 • Usuwanie azbestu - nabór wniosków

  Data publikacji: 19-01-2015 10:38

  Usuwanie azbestu!

  Gmina Branice planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

  W związku z powyższym ogłaszamy w terminie do 06.03.2015 roku nabór wniosków osób zainteresowanych. Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy – biuro na parterze lub pod tel. 77-4868250 wew. 28.

  więcej
 • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych inwestorów oraz mając na celu upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji, wytwarzaniu energii cieplej i elektrycznej oraz wspieraniu inwestycji proekologicznych w regionie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu uruchomił program dający możliwości finansowania przedsięwzięć wspierających zakup i montaż instalacji wykorzystujących rozproszone, odnawialne źródła energii.

  Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie województwa opolskiego.

  Wsparciem finansowym w formie dotacji, będą objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej takie jak: pompy ciepła, instalacje solarne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe

  więcej na stronie www.wfosigw.opole.pl/node/377

  więcej
Zobacz wszystkie
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 191992 | 22458 | 749