Gmina Branice

Aktualności

 • Okresowa emerytura rolnicza

  Data publikacji: 25-11-2014 16:34

  Osobom, którym upłynął okres, na jaki została im przyznana renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, przysługuje okresowa emerytura rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku.
  Emerytura okresowa przysługuje w wysokości emerytury podstawowej - bez względu na posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

  Do okresowej emerytury rolniczej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące emerytury rolniczej. Okresowa emerytura rolnicza podlega zawieszeniu (w odpowiedniej części), jeżeli emeryt nie zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu ustawy oraz zmniejszeniu, jeżeli osiągnie przychody z tytułu działalności pozarolniczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu w wysokości powodującej zmniejszenie świadczenia.

  więcej
 • Agencja Rynku Rolnego informuje wszystkich producentów owoców i warzyw, iż w związku z przekroczeniem limitu drugiego mechanizmu pomocy, przyznanej przez KE dla Polski, Oddziały Terenowe zakończyły przyjmowanie powiadomień w zakresie operacji wycofania z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję i niezbierania plonów dla wszystkich produktów wskazanych w art. 1 ust. 2 lit. a-m rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (UE) nr 1031/2014 z dnia 29.09.2014r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw.

  Jednocześnie informujemy, że dla powiadomień złożonych w dniu 29 października 2014 r. określono następujące współczynniki przydziału:
  -  dla   produktów   objętych   ilością   18750   ton   współczynnik   przydziału wynosi 0,12.
  -  dla produktów objętych ilością 3 000 ton współczynnik przydziału wynosi 0,11.

  W związku z powyższym, powiadomienia złożone po dniu 29 października 2014r., nie podlegają rozpatrzeniu i nie zostaną objęte pomocą finansową Unii.

  więcej
 • UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW!!!

  Data publikacji: 30-10-2014 15:46

  Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dziś, tj. od 29 października 2014r. producenci owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z kolejnego nadzwyczajnego wsparcia, mogą składać powiadomienia do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, Oddziału Terenowego ARR.

  Powyższa informacja wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz.U. z 2014r., poz. 1468).

  Szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72, w oddziałach terenowych ARR oraz na stronie inlernetowej www.arr.gov.pl w zakładce embargo.

  więcej
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami” pn. „Środa z Funduszami dla jednostek nauki”.

  Spotkanie odbędzie się 5 listopada 2014 r. o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu, Plac Wolności 1, sala nr 13.

  Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje wprowadzające do funduszy europejskich w latach 2014-2020 (m.in. najważniejsze dokumenty regulujące ich wdrażanie, główne kierunki wsparcia, planowane programy i najważniejsze zasady ich realizacji) oraz wstępnie informacje nt. możliwości uzyskania w latach 2014-2020 dofinansowania na działalność jednostek nauki (m.in. w zakresie prowadzenia badań i infrastruktury badawczej, nawiązywania współpracy sektora nauki i biznesu oraz działalności dydaktycznej).

  Udział w spotkaniach jest bezpłatny Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
  W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1Yfb25iY7CgooSorFZEIkLrt5HmiCLTDEX0UhsRgYNz4/viewform?embedded=true

   

  więcej
 • Samorządowy Informator SMS

  Data publikacji: 28-10-2014 15:37

  Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy

  SISMS-mini.png

  Jednym z najważniejszych zadań Samorządu jest ciągła dbałość o poprawę bezpieczeństwa jego Mieszkańców, dlatego podjęliśmy decyzję o wdrożeniu w Gminie Branice systemu informującego o nazwie Samorządowy Informator SMS.

  SISMS jest systemem mającym na celu zapewnienie skutecznej komunikacji Urzędu z Mieszkańcami we wszystkich obszarach funkcjonowania ale mających przede wszystkim wpływ na ich bezpieczeństwo. Najważniejszym celem, jaki chcemy uzyskać jest odpowiednio wczesne ostrzeganie przed mogącym zaistnieć zagrożeniem jak:  powódź, trąby powietrzne, pożary i inne. Są również inne możliwości zastosowania tego systemu. Proszę sobie wyobrazić, że na terenie Gminy zaginęło dziecko, uruchamiamy wówczas wszystkie służby do poszukiwań, ale zawsze nieoceniona okazuje się pomoc Mieszkańców, którzy mogą dostać SMS z rysopisem poszukiwanego. Innym przykładem może być skażenie wody, o czym możemy natychmiast poinformować Mieszkańców niezależnie od miejsca, w którym przebywają, co przyczyni się do uniknięcia zatruć. Przykłady można mnożyć, jednak życzylibyśmy sobie, żeby ostrzeżeń było jak najmniej, a jak najwięcej pozytywnych informacji.

  Podstawą sprawnego funkcjonowania systemu SISMS jest zarejestrowanie się w nim jak największej liczby  Mieszkańców, aby otrzymywać informacje z Urzędu. Rejestracja jest bardzo prosta i sprowadza się do wysłania jednego SMS’a o odpowiedniej treści.  Państwa numery telefonów, będą chronione według najwyższych standardów.  Nigdy też przy użyciu systemu nie otrzymają Państwo żadnych reklam bądź spamu.

  więcej
Zobacz wszystkie
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 140802 | 26971 | 111