Gmina Branice

Aktualności

 • KONKURS GRANTOWY Tu mieszkam, tu zmieniam

  Data publikacji: 22-10-2014 13:13

  MASZ DOBRY POMYSŁ, CHCESZ COŚ ZMIENIĆ, POPRAWIĆ, ZORGANIZOWAĆ? TERAZ MOŻESZ DZIAŁAĆ!

  Najważniejszy jest pomysł, my pomożemy go zrealizować. Rozejrzyj się wokół siebie, obserwuj, poczuj się odpowiedzialny za wspólne dobro – za swoje osiedle, wieś, park, plac zabaw, szkołę, za przestrzeń, w której żyjesz... Może być jeszcze lepiej, ładniej, ciekawiej!

   

  www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/zasady.html

  więcej
 • Utylizacja azbestu - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2014

  Wójt Gminy Branice informuje, że zgodnie z umową dotacji nr 63/2014/G-05/OZ-ZOA/D Gmina Branice uzyskała dotację w wysokości 27375,79 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy, trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 79/100) na dofinansowanie zadania pn: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice – V nabór".

  Celem dotacji jest udzielenie beneficjentom końcowym dotacji na przedsięwzięcia zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

  Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

  1. Do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – do 16103,40 zł
  2. Do 35% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – do 11272,39 zł

  Dotację otrzymało 26 posesji z terenu Gminy Branice.

  więcej
 •  

  PN2020.jpeg

  Od września 2014 trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 w ramach projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR). Dokument ten ma wyznaczać kierunki współpracy pomiędzy podmiotami tworzącymi Obszar Funkcjonalny, będzie również stanowił podstawę do przygotowań dokumentów i opracowań realizacyjnych, podejmowania wspólnych działań oraz wnioskowania o środki zewnętrzne na ich realizację.

  więcej
 • W imieniu Lidera – Gminy Nysa i Partnerów projektu mam zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję inaugurującą realizację projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” w ramach konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

  więcej
 •  

  JN-plakat-thumb.jpeg
  JMN-Plakat.pdf

  Śp. Bp Józef M. Nathan i jego dzieło znów będą razem

  W dniach 7-8 listopada 2014.r odbędą się uroczystości związane z przeniesieniem trumny z prochami  śp. Bp Józefa Nathana z Opavy do Branic.

  Śp. Biskup Nathan był budowniczym i wieloletnim dyrektorem Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, który przed wojną nazywany był "Miasteczkiem Miłosierdzia". Całe jego życie było wypełnione posługą dla chorych i cierpiących. W trakcie pobytu w Branicach wybudował 26 obiektów leczniczych, gdzie opiekę i schronienie znajdowało niegdyś prawie 2000 chorych."Miasteczko Miłosierdzia" - dzieło Bpa Nathana - w skali Europy jest do dnia dzisiejszego trwałym pomnikiem człowieka, który życie poświęcił Bogu i ludziom najbardziej potrzebującym - chorym psychicznie.

  więcej
Zobacz wszystkie
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 109401 | 20711 | 218