Gmina Branice

Aktualności

 • W związku z rozpoczęciem przez firmę Collect Consulting S.A. II etapu konsultacji społecznych, dotyczących funkcjonowania transportu publicznego i indywidualnego na terenie gminy Branice, w ramach projektu Partnerstwo Nyskie 2020,

   

  zapraszamy do udziału w spotkaniu mającym na celu współudział  w opracowaniu Strategii Rozwoju Transportu.

  Celem spotkania jest wypracowanie wizji, misji, celów i działań zmierzających do poprawy transportu oraz dostosowanie Strategii do Państwa oczekiwań. Cele te zostaną osiągnięte poprzez włączenie do aktywnej współpracy mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i liderów opinii publicznej.

  Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyniki badań w obszarze transportu zbiorowego oraz indywidualnego, systemu komunikacji, ruchu towarowego oraz wykorzystania powierzchni parkingowych. Dodatkowo na spotkaniu przedstawione zostaną zamierzenia inwestycyjne gminy Branice. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji.

  Spotkanie odbędzie się 29 kwietnia 2015r.
  w Wiejskim Domu Kultury w Branicach przy ul. Plac Wolności 1.

  • Godzina 16:00 – spotkanie z przedsiębiorcami
  • Godzina 18:00 – spotkanie z mieszkańcami
  więcej
 • Urząd Skarbowy w Głubczycach serdecznie zaprasza podatników do Urzędu Gminy w Branicach (do pokoju nr 28, II piętro), w dniu 22.04.2015r. (środa) na dzień otwarty, w trakcie którego będzie można w godz. od 9.00  - 15.00:

  • złożyć zeznanie podatkowe za 2014r.,
  • przesłać zeznanie drogą elektroniczną (korzystając z tej formy złożenia zeznania należy posiadać przy sobie dowód tożsamości np. dowód osobisty).

  Zachęcamy wszystkich zainteresowanych podatników do skorzystania z możliwości złożenia zeznań podatkowych w Urzędzie Gminy w Branicach przy pomocy pracowników Tut. urzędu skarbowego (pracownicy posiadają imienne identyfikatory).

  więcej
 • Uwaga konkurs!!!

  Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na:

  1. Realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego.
  2. Rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego. 

  Termin składania wniosków:  23.03.2015r. - 17.04.2015r.

  Limit dostępnych środków: 311 600,00 zł

  Wysokość dotacji: Kwota dotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

  Minimalna kwota wnioskowana wynosi 3 000,00 zł.

  Beneficjenci:

  1. Młoda organizacja pozarządowa (do 18 miesięcy), której siedziba jest na terenie województwa opolskiego.
  2. Grupa nieformalna 
  3. Grupa samopomocowa 
    

  Szczegółowe informacje oraz Regulamin konkursu dostępne są na str. internetowej http://www.ocwip.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Mikrodotacje-FIO-Nabor-2015

  więcej
 • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w kwietniu i maju 2015 r. organizuje cykl szkoleń pn. Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy.

  Szkolenia adresowane są do przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatów i gmin – osób odpowiedzialnych za polityką kadrową w urzędach, rekrutację oraz wykonywanie czynności kadrowo-księgowych związanych z uprawnieniami pracowniczymi osób niepełnosprawnych a także rozliczeniami wpłat i zwolnień z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Szkolenie poprowadzą pracownicy Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

  Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Szkolenia będą odbywać się w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23. Dodatkowe informacje dotyczące organizacji szkoleń znaleźć można na stronie internetowej: www.niepelnosprawni.gov.pl w zakładce SZKOLENIA 2015.

  więcej
 • Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

  Data publikacji: 18-03-2015 13:55

  Karta Dużej Rodziny jest ogólnopolskim programem wprowadzonym w czerwcu 2014 r. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

  Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 

  więcej
Zobacz wszystkie
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 270562 | 18700 | 231