Gmina Branice

Aktualności

Urząd Gminy pracuje w godzinach

poniedziałek wtorek - czwartek piątek
730 - 1700 730 - 1530 730 - 1400

BEZPŁATNE KONSULTACJE PRAWNE

Informujemy, że prawnicy współpracujący z urzędem gminy
udzielają bezpłatnych konsultacji prawnych.

Porady odbywają się w każdy poniedziałek od 15.30 do 16.30
i są dostępne dla wszystkich mieszkańców naszej gminy.

 

 • Najbliższe spotkanie dla podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia będzie miało miejsce 5 października 2016r. o godz. 10:00 w budynku Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu, ul.Damrota 30.

  więcej
 • Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie uprzejmie prosi o upowszechnienie informacji o uruchomieniu XVII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne tworzące nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

  więcej
 • Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu uprzejmie informuje, iż trwa rekrutacja do udziału w projekcie: „Nowe kwalifikacje-większe możliwości” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego. W bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu mogą  wziąć udział osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych bez względu na status Uczestnika/czki na rynku pracy. Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby zamieszkałe , pracujące, nieaktywne, jak i bierne zawodowo, w tym również osoby bezrobotne i uczące się z terenu woj. opolskiego.

  więcej
 • Fundacja Inwestujemy w Przyszłość zaprasza bardzo serdecznie organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz grupy nieformalne z terenu powiatu głubczyckiego na spotkanie informacyjne odnośnie Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse 2016”. Na zaproszenie Fundacji do Głubczyc przyjadą przedstawiciele Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia z Opola, będący Operatorami Konkursu „Równać Szanse” w województwie opolskim.

  więcej
 • Warsztaty dla przedstawicieli społeczności lokalnych z wzorcowego zagospodarowania terenów wewnątrz wsi i poza obszarem zabudowań sołectw z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin pn. „Zachowajmy cenną bioróżnorodność Opolszczyzny” - II tura.

  więcej
Zobacz wszystkie
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 1097275 | 54171 | 20