Gmina Branice

Aktualności

 W związku z tym, że 28 luty 2015r. przypada w tym roku w sobotę, wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2015r. przyjmowane będą dnia 28 lutego, w godzinach 700-1300  (II piętro, pokój nr 25)

 

 • Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach zaprasza przedsiębiorców oraz pracodawców z terenu gminy Branice na spotkanie informacyjne nt. wykorzystanie środków finansowych z krajowego funduszu szkoleniowego na pokrycie kosztów szkoleń, kursów dla pracowników w wieku pow. 45 lat.

  Spotkanie odbędzie się 10.03.2015r. o godz. 10.00, w urzędzie gminy Branice (sala konferencyjna)

  więcej
 • Zaproszenie do udziału w konferencji nt: FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW  W LATACH 2014-2020

  24.02.2015r. Hotel Piast, Opole ul. Piastowska 1
   
  Plan konferencji:
  10.45 – 11.00  Rejestracja uczestników
  11.00 – 11.15  Przywitanie uczestników i wprowadzenie w tematykę konferencji
  11.15 – 11.45  Usługi proinnowacyjne na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo-zachodniej.      
  11.45 – 12.15  Wsparcie  przedsiębiorstw  w  nowej  perspektywie  finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
  12.15 – 12.30  Przerwa kawowa
  12.30 – 13.30  Wsparcie  przedsiębiorstw  w  nowej  perspektywie  finansowej 2014-2020  w ramach programów krajowych.  
  13.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji.

  Uczestnictwo w konferencji jest całkowicie bezpłatne!
  Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.arleg.eu  
  bądź rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 76 862 27 77  
  Ilość miejsc ograniczona!

  więcej na stronie: arleg.eu/seria-konferencji-fundusze-unijne-dla-przedsiebiorstw-w-latach-2014-2020/

  więcej
 • Gmina Branice informuje, że w dniach od 23 do 28 lutego 2015 roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Akcja jest skierowana do wszystkich osób pragnących uzyskać informacje dotyczące ochrony interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem.  
  Wszelkie konsultacje będą się odbywały na terenie Prokuratury Rejonowej w Głubczycach w godzinach od 7:30 do 15:30.
   

  więcej
 • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych inwestorów oraz mając na celu upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji, wytwarzaniu energii cieplej i elektrycznej oraz wspieraniu inwestycji proekologicznych w regionie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu uruchomił program dający możliwości finansowania przedsięwzięć wspierających zakup i montaż instalacji wykorzystujących rozproszone, odnawialne źródła energii. Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie województwa opolskiego. Wsparciem finansowym w formie dotacji, będą objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej takie jak: pompy ciepła, instalacje solarne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe

  więcej-> http://www.wfosigw.opole.pl/node/377

  więcej
 • Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw - (Dow II)”.

  Jest to już III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie.

  Od dnia 16 lutego 2015 r. producenci zainteresowani wsparciem mogą składać, do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie – na udostępnionym formularzu (link do trony poniżej)

  Czynności wycofania produktów realizowane w ramach tego mechanizmu muszą zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2015 r.

  Więcej informacji w Warunkach uczestnictwa w mechanizmie dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw

  więcej
Zobacz wszystkie
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 222665 | 23849 | 834