Gmina Branice

Dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu - nabór wniosków 2018

Usuwanie azbestu!

Gmina Branice planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym ogłaszamy w terminie do 30.03.2018 roku nabór wniosków osób zainteresowanych. Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy – biuro na parterze nr 4 lub pod tel. 77-4868250 wew. 34.

 

 

Załączniki

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3611799 | 45690 | 2186