Gmina Branice

14-01-2014r. - Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej, w tym budowę zjazdu publicznego i przebudowę dwóch zjazdów w pasie drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice, zlokalizowanych na działkach gruntowych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 1188/1, 1222/1,1222/2, 122/3, 1263,1300 obręb Branice.

 

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3722344 | 59733 | 992