Gmina Branice

Apel do mieszkańców Gminy Branice

A P E L
do mieszkańców Gminy Branice

Mając na uwadze liczne pożary rożnego rodzaju składowisk odpadów i wysypisk śmieci, apeluje się do mieszkańców Gminy Branice o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w zakresie składowania lub transportu odpadów w przypadku podejrzenia o prowadzenie nielegalnej działalności.

Właściwa postawa obywatelska może zapobiec powstawaniu skażeń i pożarów w tych miejscach, co wyeliminuje czynnik zagrożenia zdrowia i życia ludności na danym terenie.

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3615509 | 49400 | 337