Gmina Branice

Informacja KRUS - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł 28 września 2018 r. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie. Umowa obowiązuje od 14.10.2018r. do 13.10.2019r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

PDFKRUS - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci.pdf

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3722331 | 59720 | 979