Gmina Branice

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

W związku z realizacją, operacji pn.: „Opracowanie analizy historyczno-kulturowej Gminy Branice" z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 zapraszamy do składania ofert cenowych na opracowanie analizy historyczno-kulturowej Gminy Branice zgodnie z wytycznymi zawartymi w zafączniku nr 1.

 

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3528685 | 73046 | 1933