Gmina Branice

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

W związku z realizacją operacji pn.: „Wydanie publikacji książkowej pt. Dzieje Branic" z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 zapraszamy do składania ofert cenowych na wydanie 500 egzemplarzy publikacji książkowej pt „Dzieje Branic".

 

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3722371 | 59760 | 1019