Gmina Branice

Nowy system gospodarowania odpadami

Nowy system gospodarowania odpadami!!!

 

W związku wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami, informujemy, że maksymalnie do końca marca 2013r.,należy wypowiedzieć umowę z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych.

Do 30.03.2013r. należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

 

Główne założenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi:

 1. Od 01.07.2013r. gmina odbierze od właściciela nieruchomości śmieci,
   
 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami mieszkańcy będą wnosić do gminy,
   
 3. Opłata będzie naliczana od ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości,
   
 4. Do 30.03.2013r. należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
   
 5. Wielkość kontenerów będzie zależna od ilości osób zamieszkujących nieruchomość,
   
 6. Odpady należy zbierać w sposób selektywny (oddzielnie papier, szkło, plastik, odpady niebezpieczne, odpady zielone - instrukcja w załączniku),
   
 7. Za nieselektywną zbiórkę odpadów będą naliczane podwójne opłaty za wywóz śmieci,
   
 8. W związku z uruchomieniem oczyszczalni ścieków w Branicach obowiązkiem właściciela będzie dokumentowanie wywozu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości (umowa z zakładem posiadającym stosowne zezwolenie)
   
 9. Ilość i stan techniczny szamb w miejscowościach nieskanalizowanych będzie sukcesywnie sprawdzana.

 

Więcej informacji w siedzibie Urzędu Gminy Branice – na parterze budynku,

oraz pod numerem telefonu 774868250 wew. 28


 

Załączniki:

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 2996402 | 97444 | 489