Gmina Branice

Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich


      Gmina Branice przystapiła jako współpracujący do projektu pn.: „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” realizowanego przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Optoland S.A. w ramach Działania 2.1a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Głównym celem projektu jest utworzenie na terenie całego kraju sieci ponad 470 Centrów Kształcenia na odległość na wsiach, a w rezultacie zapewnienie mieszkańcom terenów wiejskich możliwości edukacji w formie on-line. Tym samym projekt ma umożliwić uzupełnianie bądź poszerzanie wiedzy i kwalifikacji.

      W ramach projektu, w Wiejskim Domu Kultury w Branicach, powstało Centrum Kształcenia wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy (10 stanowisk roboczych i 1 stanowisko obsługi) z bogatym zestawem oprogramowania i szerokopasmowym dostępem do Internetu.

      Dodatkowo pomieszczenie, w którym mieści się Centrum, wyposażone zostało w meble biurowe, telefon VOIP, urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik multimedialny i inny niezbędny sprzęt.

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Gminy Branice do nieodpłatnego korzystania z zasobów Centrów Kształcenia.


Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3511220 | 55581 | 119