Branice tu zaczyna się Polska

Obwieszczenia

 • 23-12-2011r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.3-4.2011)

  Data publikacji: 23-12-2011 11:28

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
  o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  więcej

 • 23-12-2011r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.3-3.2011)

  Data publikacji: 23-12-2011 11:28

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  więcej

 • 23-12-2011r. - Zawiadomienie (Nr OŚ.6220.3-2.2011)

  Data publikacji: 23-12-2011 11:28

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika na działce nr 25/5 w Dzbańcach pod tytułem:

  „Zbiornik do magazynowania nawozu mineralnego – roztworu saletrzano-mocznikowego RSM”

  więcej

 • 05-12-2011r. - Obwieszczenie (Nr ROL.7125.1.2011)

  Data publikacji: 06-12-2011 15:33
  Wójt Gminy Branice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:
  1. Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i położenie według:
   - działka nr 191/9 o pow. 0.2310 ha opisana w KW OP1G/000029037/4 położona w Branicach, przy ul. Szkolnej 1B/12.
  2. Opis nieruchomości:
   - lokal mieszkalny Nr 12 położony w budynku wielorodzinnym Nr 1B o pow. użytkowej 44,42 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 191/9. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 6,76 m2.
  3. Udział w działce: 184/10 000
  4. Cena ułamkowej części działki: 35,44 zł
  5. Wartość lokalu: 55.096,00 zł
  6. Koszty przystosowania : 537,00 zł
  7. Cena nieruchomości łącznie: 55.668,44 zł
  8. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie bezprzetargowej.

  więcej

 • 09-11-2011r. - Protokół z konsultacji

  Data publikacji: 20-01-2012 18:57

  Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Branice

  więcej

 • OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w sołectwie Branice po północno-wschodniej stronie drogi publicznej powiatowej (ul. Roli - Żymierskiego), w kierunku Bliszczyc.

  więcej

 • OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w sołectwie Branice po północno-wschodniej stronie drogi publicznej powiatowej (ul. Roli - Żymierskiego), w kierunku Bliszczyc.

  więcej

 • 07-11-2011r. - Obwieszczenie (Nr ROL. 6840.138.2011)

  Data publikacji: 08-11-2011 10:49
  Wójt Gminy Branice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:
  1. Oznaczenie nieruchomości według:
   - działka nr 104 o pow. 0.0440 ha opisana w KW OP1G/00028302/6 położona w Wiechowicach,
  2. Opis nieruchomości:
   - Działka jest położona na skraju wsi, poza linią zabudowy sąsiaduje z gruntami użytkowanymi rolniczo, nieużytkami oraz działkami budowlanymi z ruinami po budynkach mieszkalnych. Nieruchomość jest zadrzewiona i zakrzewiona, gdzie roślinność nie przedstawia żadnej wartości użytkowej Działka ma kształt prostokąta. Dojazd możliwy drogą nieutwardzoną. Uzbrojenie nie występuje, ale istnieje możliwość doprowadzenia przyłącza do sieci elektrycznej i wodnej.
  3. Wartość nieruchomości: 3.838,00 zł.
  4. Wadium: 384,00 zł.
  5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

  więcej

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev