Branice tu zaczyna się Polska

Obwieszczenia

 • 09-03-2012r. - Obwieszczenie (Nr ROL. 6840.25.2012)

  Data publikacji: 09-03-2012 20:23
  Wójt Gminy Branice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:
  1. Oznaczenie nieruchomości według:
   - działka nr 59/2 o pow. 0.0888 ha opisana w KW OP1G/0023927/8, położona we wsi Dzbańce.
  2. Opis nieruchomości:
   - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, parterowym o pow. użytkowej 61 m2 programie użytkowym: pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, pomieszczenie gospodarcze i kotłownia. W sąsiedztwie występuje luźna zabudowa zagrodowa i grunty orne. Budynek wymaga kapitalnego remontu, kształt działki – wydłużony czworokąt. Uzbrojenie techniczne – elektryczne, wodne i ogrzewanie piecowe. Posiada dostęp do drogi utwardzonej.
  3. Wartość nieruchomości: 19.737,00 zł.
  4. Wadium: 1.974,00 zł.
  5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie bezprzetargowej.

  więcej

 • 09-03-2012r. - Obwieszczenie (Nr ROL. 6840.22.2012)

  Data publikacji: 09-03-2012 19:41
  Wójt Gminy Branice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:
  1. Oznaczenie nieruchomości według:
   - działka nr 47 o pow. 0.1405 ha opisana w KW OP1G/0023927/8, położona we wsi Dzbańce.
  2. Opis nieruchomości:
   - nieruchomość niezabudowana w sąsiedztwie użytków rolnych, napowietrznej linii średniego napięcia. Działka jest zadrzewiona w 86 %, kształt – regularny, czworokątny. Elementy infrastruktury technicznej – nie występują. Mozaikowatość bonitacji – 2 klasy. Posiada dostęp do drogi w części gruntowej, w części asfaltowej.
  3. Wartość nieruchomości: 4.406,50 zł.
  4. Wadium: 441,00 zł.
  5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

  więcej

 • 23-02-2012r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.3-9.2011)

  Data publikacji: 24-02-2012 23:40

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE o wydaniu decyzji OŚ.6220.3-9.2011 z dnia 23.02.2012r.
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego nabudowie zbiornika na działce nr 25/5 w Dzbańcach pod tytułem: „Zbiornik do magazynowania nawozu mineralnego – roztworu saletrzano-mocznikowego RSM”

  więcej

 • 10-02-2012r. - Obwieszczenie (Nr ROL.7125.4.2012)

  Data publikacji: 10-02-2012 23:33
  Wójt Gminy Branice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:
  1. Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i położenie według:
   - działka nr 149/20 o pow. 0.0935 ha opisana w KW 29035 położona w Branicach, przy ul. Słonecznej 5B/12.
  2. Opis nieruchomości:
   - lokal mieszkalny Nr 12 położony w budynku wielorodzinnym Nr 5B o pow. użytkowej: II piętro 50,68 m2 + poddasze 20.00 m 2 = 70,68 m 2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 149/20. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 5,72 m2.
  3. Udział w działce: 631/10 000
  4. Cena ułamkowej części działki: 49,20 zł
  5. Wartość lokalu: 87.889,00 zł
  6. Koszty przystosowania:437,00 zł
  7. Cena nieruchomości łącznie:   88.375,20 zł
  8. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie bezprzetargowej.

  więcej

 • 10-02-2012r. - Obwieszczenie (Nr ROL.6845.2.2012)

  Data publikacji: 10-02-2012 23:33
  Wójt Gminy Branice podaje do publicznej wiadomości wykaz działki stanowiącej własność gminy Branice przeznaczonego do oddania w dzierżawę:
  1. Oznaczenie nieruchomości według :
   - KW OP1G/00023178/2, część działki nr 228;
  2. Powierzchnia i położenie działki:
   - część z działki Nr 228 o pow. 0.19 ha położona we wsi Jędrychowice;
  3. Opis nieruchomości:
   -stanowi częściowo działkę rolną i pastwisko i jest położona w pobliżu zabudowy zagrodowej.
  4. Stawka czynszu dzierżawnego wynosi : 50,00 zł rocznie.
  5. Forma zbycia nieruchomości: dzierżawa gruntu na okres 10 lat.

  więcej

 • 02-02-2012r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.3-8.2011)

  Data publikacji: 02-02-2012 22:04

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Branice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku złożonego przez TOP FARMS „GŁUBCZYCE” sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika na działce nr 25/5 w Dzbańcach pod tytułem: „Zbiornik do magazynowania nawozu mineralnego – roztworu saletrzano-mocznikowego RSM”

  więcej

 • 23-01-2012r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.3-7.2011)

  Data publikacji: 25-01-2012 12:02

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
  w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika na działce nr 25/5 w Dzbańcach pod tytułem: „Zbiornik do magazynowania nawozu mineralnego – roztworu
  saletrzano-mocznikowego RSM”

  więcej

 • 23-01-2012r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.3-6.2011)

  Data publikacji: 25-01-2012 11:56

  O B W I E S Z C Z E N I E
  Wójta Gminy Branice
  o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

  więcej

 • 11-01-2012r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6730a.1 -1.2011)

  Data publikacji: 19-01-2012 18:00

  Wókt Gminy Branice zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Dobudowie sanitariatów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Boboluszki oraz budowa szamba o pojemności V=10m3, na działkach nr 348 i 345/1, gmina Branice”.

  więcej

 • 23-12-2011r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.3-4.2011)

  Data publikacji: 23-12-2011 11:28

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
  o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  więcej

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev