Branice tu zaczyna się Polska

Ogłoszenia

 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  W związku z realizacją, operacji pn.: „Opracowanie analizy historyczno-kulturowej Gminy Branice" z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 zapraszamy do składania ofert cenowych na opracowanie analizy historyczno-kulturowej Gminy Branice zgodnie z wytycznymi zawartymi w zafączniku nr 1.

  więcej

 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  W związku z realizacją operacji pn.: „Wydanie publikacji książkowej pt. Dzieje Branic" z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 zapraszamy do składania ofert cenowych na wydanie 500 egzemplarzy publikacji książkowej pt „Dzieje Branic".

  więcej

 • 18-11-2013r. - Ogłoszenie - Otwarty Konkurs Ofert

  Data publikacji: 18-11-2013 20:46


  Wójt Gminy Branice ogłasza
  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie osiągania standardów dla placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Branice, którym przyznano dotację w ramach Resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

  więcej

 • 21-10-2013r. - Ogłoszenie (Nr OŚ-5575/1/10/2013)

  Data publikacji: 21-10-2013 17:55

  Ogłoszenie przeprowadzenia zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, na wykonanie: "AKCJA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2013/2014r URZĄD GMINY W BRANICACH"

  więcej

 • Zaproszenie do złożenia ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  W związku z realizacją projektu pn.: „Adaptacja budynku byłego żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu na Centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej w Dranicach"

  więcej

 • 19-06-2013r. - Ogłoszenie (Nr ROL.6840.45.2013)

  Data publikacji: 20-06-2013 23:51

  Wójt Gminy Branice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

  1. Oznaczenie nieruchomości według:

  1/ działka nr 149/34 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

  2/ działka nr 149/35 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

  3/ działka nr 149/36 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

  4/ działka nr 149/37 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

  5/ działka nr 149/38 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

  6/ działka nr 149/39 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

  7/ działka nr 149/40 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

  8/ działka nr 149/41 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

  9/ działka nr 149/42 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

  10/ działka nr 149/43 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

  11/ działka nr 149/44 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

  12/ działka nr 149/45 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

  13/ działka nr 149/46 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

  14/ działka nr 149/47 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

  15/ działka nr 149/48 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

  16/ działka nr 149/49 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha.

  więcej

 • 11-06-2013r. - Ogłoszenie (Nr ROL.7125.18.2013)

  Data publikacji: 11-06-2013 23:46

  Wójt Gminy Branice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
  1. Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i położenie według:
   - działka nr 411 o pow. 0.2822 ha opisana w KW OP1G/00036047/9 położona w Lewicach.
  2. Opis nieruchomości:
   - lokal mieszkalny Nr 2 położony w budynku kilkurodzinnym Nr 75, na pierwszym piętrze o pow. użytkowej: 52,80 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 411.
  3. Udział w działce: 1446/10 000
  4. Cena ułamkowej części działki: 287,27 zł
  5. Wartość lokalu: 59.672,73 zł
  6. Koszty przystosowania: 918,00 zł
  7. Cena nieruchomości łącznie: 60.878,00 zł
  8. Wadium: 6.088,00 zł
  9. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargu

  więcej


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Budowa instalacji CO wraz z kotłownią węglową, instalacji klimatyzacji i izolacji akustycznej oraz docieplenie ścian budynku Domu Kultury w miejscowości Branice

  Numer ogłoszenia: 209332 - 2013
  data zamieszczenia: 29.05.2013

  więcej


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice

  Numer ogłoszenia: 204370 - 2013
  data zamieszczenia: 27.05.2013

  więcej


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice

  Numer ogłoszenia: 188344 - 2013
  data zamieszczenia: 14.05.2013

  więcej

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev