Gmina Branice

Utylizacja azbestu

 • Usuwanie azbestu – przedłużenie terminu!

  Data publikacji: 06-03-2017 13:06

  W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Branice możliwością uzyskania dofinansowania z zakresu usuwania azbestu, termin składania wniosków zostaje wydłużony do 8 marca 2016 roku.

  więcej
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił VIII konkursowy nabór  wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, w ramach którego Gmina Branice ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się w Gminie Branice.

  więcej
 • Wójt Gminy Branice informuje, że zgodnie z umową dotacji nr 269/2016/G-05/OZ-ZOA/D z dnia 18 sierpnia 2016 Gmina Branice uzyskała dotację w wysokości 42 607, 25 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące, sześćset siedem złotych, 25/100) na dofinansowanie zadania pn: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice".

  więcej
 • Gmina Branice planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

  więcej
 • Wójt Gminy Branice informuje, że zgodnie z umową dotacji nr 138/2015/G-05/OZ-ZOA/D Gmina Branice uzyskała dotację w wysokości 15.408,77zł (słownie: piętnaście tysięcy, czterysta osiem złotych 77/100) na dofinansowanie zadania pn: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice – VI nabór".

  więcej
 • Usuwanie azbestu - nabór wniosków

  Data publikacji: 19-01-2015 10:38

  Usuwanie azbestu!

  Gmina Branice planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

  W związku z powyższym ogłaszamy w terminie do 06.03.2015 roku nabór wniosków osób zainteresowanych. Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy – biuro na parterze lub pod tel. 77-4868250 wew. 28.

  więcej
 • Wójt Gminy Branice informuje osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, że od dnia 28.07.2011r. można składać wnioski o dotację ze środków budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją i transportem konstrukcji budowlanych zawierających azbest.

  więcej
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 2561984 | 66553 | 2766