Gmina Branice

Stanowisko pracy ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony p-pożarowej i dodatków mieszkaniowych

Stanowisko pracy ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony p-pożarowej i dodatków mieszkaniowych

Walecka Danuta

 

pokój I piętro,
numer 13
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 13
e-mail

 

Zakres działania stanowiska obejmuje w szczególności:

 1. Prowadzenie całości zadań związanych z przepisami o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych, w tym;
  1. przyjmowanie, sprawdzanie i rozpatrywanie wniosków,
  2. sporządzanie list wypłat, prowadzenie korespondencji,
  3. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w zakresie zgodności danych składanych we wnioskach z rzeczywistym stanem,
  4. przygotowywanie zapotrzebowania na środki oraz rozliczanie z dotacji.
 2. Prowadzenie zadań związanych z obroną cywilną
 3. Prowadzenie całości zadań związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie.
 4. Pełnienie obowiązków określonych w art. 2091 § 1 pkt 2 lit a kodeksu pracy tzn. udzielenie pierwszej pomocy dla pracowników w Urzędzie.
 5. Prowadzenie zadań związanych z obronnością.
 6. Prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.
 7. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3511229 | 55590 | 128