Branice tu zaczyna się Polska

Partnerstwo-Nyskie ogłoszenia

 • Trwa II etap konsultacji społecznych poświęcony opracowywaniu wizji, misji i celów strategicznych dla Strategii przygotowywanych na potrzeby Partnerstwa Nyskiego 2020.

  Przed nami spotkania z liderami opinii oraz mieszkańcami. Na spotkaniach zostaną zaprezentowane wyniki dotychczas przeprowadzonych badań oraz wnioski płynące ze sporządzonej diagnozy. Uczestnicy spotkań wypracują propozycje działań, projektów oraz przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi OF PN2020.

  Zachęcamy do aktywnego udziału w spotkaniach – dzieląc się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami i proponując optymalne rozwiązania problemów, mają Państwo realny wpływ na przyszłość swojego regionu.

  Na warsztaty można zarejestrować się poprzez formularz on-line dostępny pod adresem: http://cyfrowymanager.pl/ofpn2020/rejestracja bądź kontaktując się z wykonawcą Strategii: mail: , tel: 22 630 98 34.

   

  PDFWarsztaty z liderami opinii i mieszkańcami - Partnerstwo Nyskie 2020.pdf

  więcej

 • W związku z rozpoczęciem przez firmę Collect Consulting S.A. II etapu konsultacji społecznych, dotyczących funkcjonowania transportu publicznego i indywidualnego na terenie gminy Branice, w ramach projektu Partnerstwo Nyskie 2020,

   

  zapraszamy do udziału w spotkaniu mającym na celu współudział  w opracowaniu Strategii Rozwoju Transportu.

  Celem spotkania jest wypracowanie wizji, misji, celów i działań zmierzających do poprawy transportu oraz dostosowanie Strategii do Państwa oczekiwań. Cele te zostaną osiągnięte poprzez włączenie do aktywnej współpracy mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i liderów opinii publicznej.

  Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyniki badań w obszarze transportu zbiorowego oraz indywidualnego, systemu komunikacji, ruchu towarowego oraz wykorzystania powierzchni parkingowych. Dodatkowo na spotkaniu przedstawione zostaną zamierzenia inwestycyjne gminy Branice. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji.

  Spotkanie odbędzie się 29 kwietnia 2015r.
  w Wiejskim Domu Kultury w Branicach przy ul. Plac Wolności 1.

  • Godzina 16:00 – 17:30 – spotkanie z przedsiębiorcami
  • Godzina 18:00 – 19:30 – spotkanie z mieszkańcami

  Rejestracji można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: wypelnij.pl/konsultacje-pn2020

  więcej

 • PN2020.jpeg

  Zapraszamy do udziału w anonimowym badaniu, którego celem jest określenie mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020 na rynku pracy.
  http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/badanie-do-diagnozy-strategii-rozwoju-runku-pracy-of-pn-2020

  więcej

 •  

  PN2020.jpeg

  Od września 2014 trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 w ramach projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR). Dokument ten ma wyznaczać kierunki współpracy pomiędzy podmiotami tworzącymi Obszar Funkcjonalny, będzie również stanowił podstawę do przygotowań dokumentów i opracowań realizacyjnych, podejmowania wspólnych działań oraz wnioskowania o środki zewnętrzne na ich realizację.

  więcej

 • W imieniu Lidera – Gminy Nysa i Partnerów projektu mam zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję inaugurującą realizację projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” w ramach konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

  więcej

 • Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie  informuje, iż zostało ogłoszone postępowanie w trybie  przetargu nieograniczonego pn.:

  Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020. Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych
   

  Numer ogłoszenia: 138775 - 2014

  data zamieszczenia: 27.06.2014

  Link do ogłoszenia w UZP

  bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=138775&rok=2014-06-27

  link do ogłoszenia w BIP Gmina Nysa

  www.bip.nysa.pl

   

  więcej

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym z dnia 07 lipca 2014r. Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” Projekt „Partnerstwo Nyskie 2020” realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR)
  „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych

  Części : 3 i 6

  więcej

 • Informacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie Strategii „PARTNERSTWO NYSKIE 2020”

  więcej

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi: Informacja i promocja projektu "Partnerstwo Nyskie 2020" Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych
  Części: 1,2,4,5,7,8,9

  więcej

 • 03-07-2014r. - Wyjaśnienia treści SIWZ

  Data publikacji: 04-07-2014 00:16

  Wyjasnienia treści SIWZ w projekcie pn. Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020. Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych - CZĘŚĆ 2

  wyjaśnienia dostępne na stronie-> http://www.bip.nysa.pl

  więcej

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev