Branice tu zaczyna się Polska

Partnerstwo-Nyskie ogłoszenia

 • Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie  informuje, iż zostało ogłoszone postępowanie w trybie  przetargu nieograniczonego pn.: Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020. Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych

  ogłoszenie dostępne na stronie-> http://www.bip.nysa.pl

  więcej

 • 09-04-2014r. - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Data publikacji: 09-04-2014 22:10

  Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie  informuję, iż zostało ogłoszone postępowanie w trybie  przetargu nieograniczonego pn.:
  Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n. Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

  więcej

 • Dotyczy  : zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n. „Partnerstwo Nyskie 2020”  realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych. (Ogłoszenie o zamówieniu 67071-2014  z dnia 28.03.2014)

   

  Na podstawie art. 38  ust.4 ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przedmiotowe postępowanie w następujący sposób:

  więcej

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Nysa: Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n.Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

  Numer ogłoszenia: 67071 - 2014;
  data zamieszczenia: 28.03.2014

  więcej

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev