Branice tu zaczyna się Polska

Stanowisko pracy ds. podatków, opłat oraz rozliczania podatku VAT

Stanowisko pracy ds. podatków, opłat oraz rozliczania podatku VAT

Bocian Joanna

 

pokój II piętro,
numer 29
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 29
e-mail

 

Zakres działania stanowiska obejmuje:

 1. Prowadzenie spraw wymiaru podatków i opłat w sposób tradycyjny i w sposób elektroniczny w tym zakładanie i prowadzenie kart: gospodarstw, nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i wymiaru podatków.
 2. Wydawanie zaświadczeń o wielkości użytków rolnych tworzących gospodarstwo rolne, zgłoszonych do opodatkowania oraz potwierdzające fakt figurowania bądź nie figurowania w ewidencji podatków lokalnych.
 3. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków dotyczących udzielania ulg podatkowych i odwołań.
 4. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej w ww. zakresie, sporządzanie sprawozdań w zakresie pomocy de minimis i pomocy publicznej.
 5. Prowadzenie całości spraw związanych z odwołaniami od decyzji w sprawach wymiaru podatków i opłat.
 6. Sporządzanie sprawozdań statystycznych i finansowych prowadzonych podatków i opłat.
 7. Prowadzenie deklaracji w zakresie podatków: rolnego,  leśnego, oraz kontrola deklaracji pod względem rachunkowym.
 8. Prowadzenie informacji w zakresie podatków: rolnego, od nieruchomości,  leśnego, oraz kontrola deklaracji pod względem rachunkowym.
 9. Prowadzenie kontroli składanych deklaracji i informacji w zakresie opodatkowania budynków mieszkalnych.
 10. Prowadzenie całości spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników.
 11. Realizacja powierzonych zadań związanych z wymiarem podatków i opłat o których mowa w pkt 1-7 w miejscowościach określonych przez Skarbnika w zakresie czynności.
 12. Sporządzanie deklaracji z tytułu podatku VAT, prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży.
 13. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 14. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev