Branice tu zaczyna się Polska

Stanowisko pracy ds. finansów oświaty

Stanowisko pracy ds. finansów oświaty

Bryl Sabina

 

pokój II piętro,
numer 28
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 28
e-mail

 

Zakres działania stanowiska obejmuje :

 1. Sporządzanie listy wynagrodzeń pracowników szkół i przedszkoli oraz kompletowanie dokumentacji w tym zakresie.
 2. Ewidencjonowanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, rodzinnych wg obowiązujących przepisów.
 3. Dokonywanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego pracowników.
 4. Organizowanie i prowadzenie ewidencji podatkowej i dokumentacji w tym zakresie.
 5. Kompletowanie dokumentów i naliczenie zasiłków macierzyńskich, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych dokumentów dotyczących ZUS.
 6. Naliczanie i odprowadzanie składek ZUS.
 7. Sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS.
 8. Sporządzanie przelewów do list płac; ROR, ZUS i innych potrąceń płac.
 9. Organizowanie i nadzorowanie dokumentacji i ewidencji do celów kosztowych, podatkowych i ubezpieczenia społecznego.
 10. Wykonywanie procedur związanych z refundacją i przygotowaniem listy wypłat stypendiów szkolnych.
 11. Prowadzenie rozliczeń stypendiów szkolnych.
 12. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych – zgodnie z obowiązującymi  przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta Gminy.
 13. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev