Gmina Branice

Opłata za wywóz odpadów komunalnych

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać na rachunek Gminy Branice – zgodnie ze złożoną deklaracją do 15 dnia każdego miesiąca. Wysokość opłaty to - 11,00 złotych od osoby zamieszkałej w mieszkaniu/nieruchomości.

Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe, indywidualne numery kont na opłatę za gospodarowanie odpadami. Każdy mieszkaniec otrzymał informacje o swoim indywidualnym numerze konta bankowego.
 
Nadal mozna dokonywać wpłat w kasie Urzędu Gminy Branice po wcześniejszym wypisaniu pokwitowania w pokoju nr 1. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Branice pod numerem 77 4868250 w. 34

 

 

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

PDFDeklaracja-odpady-2018.pdf
PDFDeklaracja-odpady-niezam-2018.pdf

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3724192 | 61581 | 2840