Branice tu zaczyna się Polska

Opłata za wywóz odpadów komunalnych

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać na rachunek Gminy Branice, na indywidualne konto przydzielone po złożeniu deklaracji.

Opłatę, zgodnie ze złożoną deklaracją, należy wpłacić do 15 dnia każdego miesiąca.

Nadal można dokonywać wpłat w kasie Urzędu Gminy Branice po wcześniejszym wypisaniu pokwitowania w pokoju nr 1. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Branice pod numerem 77 4868250 w. 34

 

Uwaga! od 1 lutego 2020r. zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Branice nr X/95/19 z dnia 11.06.2019r. oraz uchwałą zmieniającą nr XVII/147/19 z dnia 16 grudnia 2019r.

§ 2.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 38,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 19,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

§ 3.1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne gromadzone nie są w sposób selektywny:

1) o pojemności 120 l – w wysokości 54,00 zł;

2) o pojemności 240 l – w wysokości 96,00 zł;

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 350,00 zł;

4) o pojemności 2500 l – w wysokości 700,00 zł;

5) o pojemności 5000 l – w wysokości 1170,00 zł;

6) o pojemności kp- 7 – w wysokości 1300,00 zł.

7) o pojemności kp-7 (prasokontener) – w wysokości 3120,00 zł;

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne segregowane od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 120 l – w wysokości 27,00 zł;

2) o pojemności 240 l – w wysokości 48,00 zł;

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 175,00 zł;

4) o pojemności 2500 l – w wysokości 350,00 zł;

5) o pojemności 5000 l – w wysokości 585,00 zł;

6) o pojemności kp-7 – w wysokości 650,00 zł;

7) o pojemności kp-7 (prasokontener) – w wysokości 1560,00 zł;

8) worek o pojemności 120 l – w wysokości 1,00 zł.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

PDFDeklaracja-odpady-2019.pdf
PDFDeklaracja-odpady-niezamieszkałe-2019.pdf

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev