Gmina Branice

27-06-2014r. - Informacja o przetargu w ramach projektu Partnerstwo Nyskie 2020

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie  informuje, iż zostało ogłoszone postępowanie w trybie  przetargu nieograniczonego pn.: Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020. Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych

ogłoszenie dostępne na stronie-> http://www.bip.nysa.pl

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3530264 | 74625 | 198