Gmina Branice

14-07-2014r. - Informacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Informacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie Strategii „PARTNERSTWO NYSKIE 2020”

 

Lp.

Strategia

Data składania ofert, godzina

Link do ogłoszenie i SIWZ opublikowanej  przez Zamawiającego na stronie www

Link do ogłoszeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym  Unii Europejskiej

1

Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

21 sierpnia 2014r.

10:00

 

Ogłoszenia

 

 

Ogłoszenia

 

2

Strategia  Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

21 sierpnia 2014r.

12:00

 

Ogłoszenia

 

 

Ogłoszenia

 

3

Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

22 sierpnia 2014r.

10:00

 

Ogłoszenia

 

 

Ogłoszenia

 

4

Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

25 sierpnia 2014r.

10:00

 

Ogłoszenia

 

 

 

Ogłoszenia

 

 

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3615580 | 49471 | 408