Gmina Branice

14-07-2014r. - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym z dnia 07 lipca 2014r. Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” Projekt „Partnerstwo Nyskie 2020” realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR)
„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych

Części : 3 i 6

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3695886 | 33275 | 77