Gmina Branice

13-08-2014r. - Obwieszczenie Nr OŚ.6220.3-7.2014

Branice, dnia 13.08.2014r.

 

Nr OŚ.6220.3-7.2014

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE

w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Wysoka”

 

           

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że w związku z trwającym postępowaniem dowodowym  przedłuża się termin wydania decyzji. Przyczyną zwłoki jest złożony charakter sprawy.

 

 W związku z powyższym, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewiduje się w terminie do dnia 12 września 2014r.

 

 

 

Otrzymują:

1. Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w  Branicach,

    ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

2. a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- tablica ogłoszeń w miejscowości Wysoka

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

- informacja na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3511297 | 55658 | 196