Gmina Branice

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej

Chęć pracy w obwodowych komisjach wyborczych należy zgłosić do jednego z pełnomocników komitetów uczestniczących w wyborach, a nie do Urzędu Gminy Branice.

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze gminy właściwej dla tej komisji i posiada prawo wybierania.

Państwowa Komisja Wyborcza zastrzega, że:
- samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu,

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3608660 | 42551 | 1713