Gmina Branice

Mechanizm „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw" - oferta dla szkół

Szkoły, poza programem „Owoce i warzywa w szkole", mogą uczestniczyć w mechanizmie Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw"

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w odbiorze owoców i warzyw przeznaczonych na bezpłatną dystrybucję mogą uczestniczyć zarówno organizacje charytatywne jak i inne organizacje: szkoły, domy dziecka, domy wychowawcze, przedszkola i obozy dla dzieci.

Uprawnienie do bezpłatnego otrzymania wycofanych z rynku produktów dokonywane jest, decyzją Prezesa Agencji Rynku Rolnego, na wniosek zainteresowanej jednostki.

PDFKomunikat ARR - Owoce i warzywa w szkole.pdf

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3512324 | 56685 | 1223