Gmina Branice

Projekt: "Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej"

Powiat Opolski w partnerstwie z: Gminą Branice, Gminą Cisek, Gminą Dobrzeń Wielki, Gminą Głogówek, Gminą Głubczyce, Gminą Głuchołazy, Gminą Kłodawa, Gminą Lubsza, Gminą Olszanka, Gminą Polska Cerekiew, Gminą Popielów, Gminą Prudnik, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Prudnickim oraz Powiatem Złotoryjskim 

realizuje w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji  samorządowej,  Poddziałanie  5.2.1 Modernizacja  zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Człowiek – najlepsza inwestycja”

projekt pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej-> PDFProjekt ePUAP.pdf
 

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3530296 | 74657 | 230