Gmina Branice

Zasłużony dla Gminy Branice

Wójt Gminy Branice przypomina mieszkańcom o rozpoczęciu zgłaszania kandydatur do Tytułu „Zasłużony dla Gminy Branice”. Propozycje kandydatur należy składać pisemnie do Kapituły Wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Branice za pośrednictwem sekretariatu Urzędu Gminy w Branicach.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Branicach w pokoju nr 21 oraz pod nr tel. 77/4868228 w.19.

 

 

 

 

Załączniki

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3608609 | 42500 | 1662