Gmina Branice

Akta stanu cywilnego

USC 1/05

Rejestracja zgonów

PDFpobierz

USC 2/05

Zawarcie związku konkordatowego

PDFpobierz

USC 3/05

Zawarcie związku małżeńskiego - cywilnego

PDFpobierz

USC 4/05

Wydawanie odpisów aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu

PDFpobierz

USC 5/05

Wydawanie zaświadczeń o braku księgi lub braku aktu

PDFpobierz

USC 6/05

Zmiana imion i nazwisk

PDFpobierz

USC 7/05

Transkrypcja aktu sporządzonego za granicą

PDFpobierz

USC 8/05

Świadectwo zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

PDFpobierz

USC 9/05

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

PDFpobierz

USC 10/05

Jubileusze związane z 50 - leciem pożycia małżeńskiego

PDFpobierz

USC 11/05

Uzupełnienie akt stanu cywilnego

PDFpobierz

USC 12/05

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

PDFpobierz

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3424696 | 81465 | 2768