Gmina Branice

Dodatki mieszkaniowe i wojsko

DMW 1/05 Przyznanie dodatku mieszkaniowego

PDFpobierz

DMW 2/05 Rejestracja przedpoborowych

PDFpobierz

DMW 3/05 Uznanie poborowych i żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

PDFpobierz

DMW 4/05 Wydawanie decyzji w sprawie zawieszenia żołnierzom spłaty pożyczki z zakładowego FŚS lub kredytu i pożyczki udzielonych przez banki

PDFpobierz

DMW 5/05 Wydawanie decyzji w sprawach pokrycia żołnierzom czynnej służby należności za najem mieszkania

PDFpobierz

DMW 5/06 Uznawanie żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową za niezbędnych do sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

PDFpobierz

DMW 5/07 Przyznanie świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie lub dochód w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy

PDFpobierz

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3281161 | 50339 | 1058